Васил Танев

Васил Танев

Васил Танев

Бизнес Треньор

Васил Танев има придобити образователни степени „машинен инженер“ в България и „магистър по икономика“ във Франция. Работи върху придобиването на образователна и научна степен „Доктор“ в областта на Бизнес мениджмънта. Има 25 годишен опит в управлението на екипи, заети в производствената сфера. Най-голямото постижение в неговата кариера до сега е увеличението на брутната печалбата на търговско предприятие с 75% в рамките на една година.