Антон Скарлатов

Антон Скарлатов

Anton Skarlatov

Собственик и Инвеститор

„Бил съм предприемач през целия си живот. Тайната ми – постоянна жажда за знания и усет да задаваш правилните въпроси.“