Тиймбилдинг

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Какво е тиймбилдинг и какви са неговите ползи за бизнеса

Служителите са най-важният ресурс на всеки един бизнес. Собствениците трябва да осъзнава тяхната роля в компанията и да намират ефективни начини за комуникация и заздравяване на взаимоотношенията в и между екипите. Тиймбилдингът се явява точно един от тези начини. В статията ще ви споделим защо е толкова важен за всеки един бизнес и как точно влияе на взаимоотношенията на служителите.

Тиймбилдингът като термин произлиза от английските думи team – екип и building – строя, изграждам. Изграждането на екип за бизнес цели в най-общ случай включва активности, които помагат на група от хора да развият много добри комуникативни умения, целящи заздравяване на връзките между колеги, подобряване на работния процес и повишаване на индивидуалните и екипните резултати.

Няма нужда компаниите да предвиждат огромни бюджети или няколко дни за да проведат подобен тип активности. Понякога, дори и по-малки събития имат изключително добри резултати, като например 5-километрово бягане, караоке вечер или пък игри на плажа. 

Защо тиймбилдингът е от значение за бизнеса?

Без служители, постигането на почти всяка една бизнес цел би била невъзможна. Важно е да не се възприемат екипите и хората в тях като работна ръка, която лесно може да бъде заменена. Вместо това, собствениците трябва да се постараят да опознаят своите служители, да научат техните интереси и качества. Това ще ги накара да се почувстват значими и оценени, а не просто служители и ще повиши лоялността им към бизнеса. По този начин ще се изгради доверие, което от своя страна води до по-добра и ефективна екипна работа.

Тиймбилдингът е важен защото не само ще помогне на хората в даден екип да научат повече един за друг, да оценят своите прилики и различия, но и да разберат ролите си в екипа по-добре и да развият умения за съвместна работа. Точно както играчите във футболен отбор, например, целта е всички да познават своите силни и слаби страни, да се разбират добре и да използват тази информация, за да работят заедно и да постигнат най-добрите резултати като екип.

Ако прилагаме тези правила и в бизнеса, в комбинация с културата, която носи всяка една компания, то служителите ще се почувстват приветствани и подкрепяни и всеки ще знае ролята си и приноса, който носи. Също така познавайки се по-добре, хората ще общуват повече и ще създават приятна атмосфера на работното място, което от своя страна влияе пряко на мотивацията и желанието им за работа. Ще постигат по-добри резултати, ще се чувстват по-удовлетворени и оценени за добре свършената работа.

Как да направим ефективен тиймбилдинг?

След като вече знаем колко е важно да изградим сплотен екип, който умее да работи заедно, можем да постигнем тази синергия на работното място, прилагайки някои лесни и ефективни техники.

Започнете от първия ден

Веднага щом нов човек се присъедини към екипа, е добре да се планира среща или излизане извън работно време, която да “разчупи леда” и да помогне на новия колега да се приобщи по-лесно, както и на останалите да го приемат по-бързо. Много е важно мениджърът или тиймлидерът, да отдели време, което да прекара насаме с новия член на екипа, за да изгради доверие и разбирателство. Обедната почивка, например, е подходяща и в нея може да се обсъдят хобита и общи интереси, което да помогне за опознаването и в последствие намиране на най-правилния подход за съвместна работа.

Има бизнеси, които не отдават значение на доброто познаване на служителите. Истината обаче е, че ако собствениците и мениджърите познават добре хората, с които работят и им отделят нужното внимание, това ще ги накара да се почувстват значими и благодарни, че някой инвестира в тяхното развитие и успех. Това пряко влияе на лоялността им, постиженията на работното място и води до по-добри резултати.

Използвайте персонализиран подход

Необходимо е да се използва правилен подход за изграждането на екип, който да е съобразен с индивидуалностите и качествата на всеки. За целта служителите могат да направят различни тестове, например Личностен въпросник на Айзенк, тестът за 16те персонажа на Катрин Бригс и Изабел Майърс, типът човек според теорията на Юнг, които ще дадат по-ясна представа за характерите им. По този начин мениджърът ще знае кои хора биха работили по-добре заедно и по какъв начин да ги групира, за да за да бъде работата възможно най-ефективна. Това би увеличило продуктивността на екипа, изпълнението на задачи и таргети в срокове и съответно удовлетворението на всеки от добре свършената работа. Ако се отдели време, за да се изгради екип спрямо характерите на всеки и реакциите им в различни ситуации, то това би направило всеки тиймлидер по уверен в себе си и в хората си.

Изградете корпоративна култура

Доверието е ключов фактор при изграждането на екипи. Ако служителите нямат усещане за прозрачност и честност в общуването, то те по-скоро биха избягвали комуникацията, задаването на въпроси и споделяне на идеи. Тук идва ролята на лидера, който трябва да стимулира екипа си да споделя открито идеи и предложения както в ежедневната работа, така и на срещи с мениджъри или собственици. Важно е целите, визията и състоянието на компанията да бъдат ясни и споделяни с всички, особено ако се изменят с времето. Когато комуникацията е отворена и за двете страни, липсва напрежението в екипа, пораждат се чувства на уважение и лоялност, които спомагат за съвместната работа и заздравяват отношенията в екипа.

X