Мениджмънт

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Мениджмънт в бизнеса

Сигурно вече имате представа за това какво е мениджмънт. Но замисляли ли сте, че има шанс да го бъркате с лидерство? Често хората не правят разлика между двете. Напоследък книжарниците преливат с книги за мениджмънт, но дори и в тях съдържанието се фокусира върху съвети свързани с лидерството и не толкова с менажирането на хора.

Ако искате да извлечете най-доброто от екипа си, е необходимо да бъдете, както добър лидер, така и добър мениджър. Със сигурност двете вървят ръка за ръка, но ако искате да разкриете потенциала на всеки член от вашия екип, е необходимо да ги използвате като различни умения.

Разликата между мениджмънт и лидерство

На теория мениджмънта се определя като умение да се създава компетентен и продуктивен екип от хора, които са уверени в уменията си, защото знаят как точно да изпълнява своите задължения. Затова в случаите, когато член на екипа не е компетентен по даден въпрос или пък не е продуктивен, до нивото, което се очаква – това е проблем свързан с управлението.

Тук идва и ролята на всеки мениджър – да създаде уверен, компетентен и продуктивен екип.

Целта ви е да помагате на хората да станат възможно най-добри, в това, което правят. Да ги научите да имат необходимост непрекъснато да се усъвършенстват и да им помагате да развият уменията си.

Лидерството от друга страна е водено от страстта, която имате да обучите екипа си и да го направите възможно най-добър във всяко едно отношение. Добрият лидер създава усещането за хармония, доверие и обща цел. Умее да вдъхновява хората да постигат заложени цели и да изпитват удоволствие от работата. В случаите, когато екипът няма мотивация за работа или вниманието на някой е насочено към различна цел, то това е проблем с ръководенето.

Целта ви като лидер е да ангажирате и вдъхновявате екипа си.

Обикновено собствениците на бизнес се затрудняват да отделят време да менажират хората си. Може да се започне с нещо просто и лесно за прилагане, като крайни срокове и системна информираност. Това е важно, защото ако сте чудесен лидер, но лош мениджър може да имате екип, който е мотивиран и с добри идеи, но няма необходимите умения да ги осъществи. Без добри управленски умения, хората ви може да притежават хъс и да са фокусирани в работата си, но резултатите да не се подобряват. Това със сигурност не означава, че лидерството е по-малко важно, напротив, двете вървят ръка за ръка, но трябва винаги поставяме мениджмънта на първо място.

Защо да станете добър мениджър?
Умението да ръководите хора по добър и ефективен начин е дълъг процес, който изисква време и усилия. В крайна сметка, прилагането на добри управленски практики ще доведе до повишена производителност, развитие и рентабилност, както за екипа, така и за вашата компания. Също така ще повлияе и директно на нивото на стрес, на което сте подложени. И не на последно място, ще ви даде голяма възвръщаемост на инвестираното време и усилия, която ще има траен ефект и в дългосрочен план. 

X