Сълзица Янева

Бизнес Треньор

Бизнес треньор и „Мениджър Бизнес Развитие” в ActionCOACH BULGARIA.

Успешно съчетава няколко професии и участие в различни бизнеси. Опитът и включва работа с проекти и компании с над 10 милиона годишен оборот.

Управлява аутсорсинг кол центрове за продажби на студени и топли обаждания и само през последните 2 години над 15 000 обаждания довеждат до над 200 000 лв реализирани продажби. Личният и успех е 70% успеваемост от студени обаждания до среща. Извънредно мотивирана и амбициозна, винаги стремяща да се развива и излиза от зоната на комфорт.

В момента специализира маркетинг и AI (Artificial Intelligence) – изкуствен интелект и неговото приложение в малкия и среден бизнес. Като “Мениджър Бизнес Развитие” придобива опит в обучение и развитие на екипи, като изгражда системи и работещи процеси. Тези умения позволяват да предоставя уникални стратегии и техники, от над 30 години опит, в над 90 държави и над 18 000 бизнеса от целия свят./

„Успехът ни зависи от способността ни да откриваме възможности там, където другите виждат непреодолими пречки!“

X