Ганчо Ганев

Бизнес Треньор

Инж.-док. Ганчо Ганев има над 20 годишна успешна кариера в създаването, развитието и управлението на екипи в бизнес направленията „части“ и „сервиз“. Постигнати 25% ръст в продажбите средно годишно и 70% пазарен дял при изключително сериозна „сива“ конкуренция. Успешно изграждане на печеливш сервизен отдел с над 60 служителя. Полагане на основите за нов отдел в областта на „Прецизното земеделие“.

Успешно преминати множество обучения и получени награди, като например – победител в маркетинг състезание измежду всички Европейски дилъри на Джон Диър.

Член на МЕНСА от 2012г.

X