Подбор на хора, спрямо поведението

Ключова роля за развитието и успеха на всеки бизнес имат хората, работещи в него. Отдел човешки ресурси е определящ в това отношение. От него зависи процеса на подбор на хората, обучението и комуникацията със служителите. HR специалистите трябва да умеят да преценят, кои кандидати биха се вписали най-добре в компанията и биха се справили с конкретната позиция.

В статията ще Ви споделим ключови моменти при процеса на подбор, които ще Ви помогнат да вземете най-добрия избор при наемането на хора. Ще наблегнем на поведението, като основен фактор, определящ качествата на кандидатите и ще Ви споделим техники, които да приложите по време на интервю.

Обикновено преди срещата с кандидатите лице в лице, специалистите от отдел човешки ресурси правят предварителен подбор, който цели да отсее онези, притежаващи необходимите умения и опит за дадената позиция. Последния етап обаче е ключов, тъй като по време на интервюто всеки кандидат се оценява спрямо неговото поведение.

Добрите екипни играчи:

 • Искат бизнеса да расте и ще бъдат проактивни, помагайки на това да се случи
 • Ще останат и след работно време, ако ги помолите, без да се оплакват
 • Биха искали да присъстват на обучение извън компанията и биха предложили да платят за част от него
 • По време на интервю ще предложат да идват преди стартиране на работата, за да бъдат въведени и научени, без да очакват заплащане
 • Се съгласяват на нови идеи и стратегии, без да се опитват да търсят причини за техния неуспех
 • Не разпространяват клюки за мениджъра или другите членове на екипа и не биха говорили зад гърба на останалите
 • Са настроени и говорят позитивно за идеи, стратегии и хора
 • Работят усилено върху себе си, с цел да са по-добри
 • Биха подкрепили бизнеса и Вас, без да Ви саботират
 • Искат да станат лидери, а не да бъдат жертви
 • Поздравяват клиентите и колегите си вежливо
 • Посрещат нови колеги в екипа с добро отношение
 • Правят повече, отколкото се изисква от тях
 • Виждат добра перспектива за бизнеса и искат да се разраства
 • Говорят с Вас или с мениджъра си за съществуващи проблеми и въпроси за бизнеса или други членове на екипа честно и без да преувеличават
 • Възприемат бизнеса като свой собствен
 • Се радват да преследват поставени цели и таргети

Всеки ще се съгласи, че дотук споменатото е в полза за бизнеса и изтъква едни от най-добрите качества на даден служител или член на екип. Как обаче да разберем дали кандидатите ги притежават по време на самото интервю? Ето няколко примерни въпроса, които ще Ви помогнат да прецените поведението. Може да взаимствате структурата и да ги пригодите спрямо Вашия бизнес и позицията, за която набирате хора.

“На всеки се случва да сгреши на работа. Разкажете ни за момент, в който сте направили грешка. Какво научихте и какво бихте променили, ако отново изпаднете в същата ситуация.” С този въпрос ще намерите признаци за отговорност и желание за учене на нови неща.

“Как се чувствате работейки в екип и в постигането на обща цел – как сте постъпвали, когато някой от екипа не е вървял в една посока с останалите?”. Тук ще научите за това доколко кандидата има страст и желание за постигане на резултати, както и за отношението му към екипната работа и лидерството.

“Понякога се налага да изпълним някоя задача в много кратък срок. Разкажете ми за ситуация, в която сте били притиснати от времето и как сте се справили с нея.” Тук ще разберете за желанието на кандидата да даде повече, отколкото се изисква от него и доколко е бил отдаден на компанията, в която е работил.

“Бихте ли споделили нещо, което сте постигнали, и с което се гордеете. Какво Ви костваше и какъв беше резултата.” Това ще Ви помогне да добиете представа колко уверен е човекът и какви ценности притежава.

Сигурно забелязвате, че всички тези въпроси се свеждат до случки в миналото. Това ви дава ясна представа за начина, по който кандидата реагира в действителност. Ако задавате въпросите си на база на казуси, ще получите хипотетични отговори, които няма да отговарят на действителността, защото хората биха искали да се представят във възможно най-добра светлина и по-скоро ще Ви кажат това, което искате да чуете.

X