• User AvatarСълзица Янева
 • 07 юли, 2023
 • 0 Comments
 • 14 Secs Read

90-дневно бизнес планиране – Business Mastery

С усмивките на 39 бизнес собственици и мениджъри, приключи последното ни събитие на живо, посветено на бизнес планиране. Всеки участник се съсредоточи в създаването на работещ бизнес план за следващото тримесечие по методологията на ActionCOACH.

Факт е, че планирането е изключително важен процес в бизнеса, който помага на организациите да определят цели, да създават стратегии и да предвиждат дейности, необходими за постигането на успех. 

Ето някои от най-важните точки при планирането в бизнеса:

 • Определяне на цели: Планирането позволява на бизнеса да определи ясни и измерими цели. Целите дават на организацията насока и дават сигурност, че действията ѝ са насочени към конкретни постижения.
 • Създаване на стратегии: Планирането помага на бизнеса да създаде стратегии за достигане на целите си. Това включва анализ на вътрешната и външната среда, идентифициране на конкурентни предимства и определяне на подходящи действия за постигане на желаните резултати.
 • Рационализиране на ресурсите: Планирането позволява на бизнеса да използва своите ресурси – като човешки капитал, финанси, суровини и време – по ефективен начин. Чрез планиране се оптимизира използването на ресурсите и се гарантира, че те се използват по начин, който допринася за постигането на целите.
 • Прогнозиране на бъдещи събития: Това бизнес планиране предоставя възможност за прогнозиране на бъдещи събития и тенденции, които могат да повлияят на бизнеса. Това помага на организацията да се подготви и да реагира своевременно на промените във външната среда.
 • Координация на дейностите: Планирането помага за координацията на дейностите в организацията. Когато всички членове на екипа са информирани за целите и стратегиите, те могат да си сътрудничат по-ефективно и да работят за общия успех.
 • Оценка на постиженията: Планирането позволява на бизнеса да оценява постиженията си в сравнение с поставените цели. Това помага да се идентифицират успехите и слабостите и да се предприемат необходимите корекции за постигане на по-добри резултати.

Планирането е неизменна част от управлението на бизнеса и помага на организациите да бъдат по-фокусирани, по-ефективни и постигнат своите цели.

90-дневно бизнес планиране – Business Mastery

На събитието на 29.06 имахме удоволствието да посрещнем 39 бизнеса, които се фокусираха върху бизнес планиране на следващите 90 дни за успех. Разгледахме важността на правилното поставяне на цели и следенето на прогреса, вместо само на резултатите. Така създадохме основата за постигане на големи постижения в предстоящите месеци. Ето и кратко обобщение на основните теми:

 • Годишният цикъл трябва да бъде преодолян, защото всичко в нашия свят е ориентирано към годишни периоди.
 • Важно е да се избегне илюзията за времето и да се фокусираме върху важните задачи.
 • Фокусът не е в пренасянето на всички дейности от 12 месеца в 12 седмици, а върху изпълнението на задачите с най-голямо въздействие.
 • Целите трябва да се формулират така, че да се съсредоточат върху първите две тримесечия и да се изпълняват последователно.
 • Личната и корпоративната визия са от съществено значение за успеха. Трябва да имаме ясна представа за къде искаме да стигнем.
 • Планирането трябва да се извършва за всеки 12 седмици, а не за 12 месеца, за да се увеличи фокусът върху важните задачи.
 • Меренето на напредъка при всяко бизнес планиране е важно, като се разграничават водещи и отложени метрики.
 • Ежеседмичното изпълнение и прогрес са от съществено значение за постигането на целите.
 • Важно е да се изпълняват различни задачи и да се прилагат различни подходи за постигане на специални резултати.
 • Своевременното действие и адаптация са важни, защото пазарът постоянно се променя.

Как да измерваме резултатите при планирането?

Съществуват т.нар. Lead метрики (водещи метрики) и Lag метрики (последващи, по-трудно измерими метрики). При този вид подход е важно е да се следи прогреса към поставената цел, а не само резултата. Натрупването на  Lead метрики ще доведе до Lag метрики. 

Какво значи това? Нека да дадем пример. Крайната Ви цел изисква време, но трябва да разберете в краткосрочен план дали се доближавате до нея. Затова трябва да изпълнявате действията от своя план седмица по седмица и да виждате дали напредвате или не. Да кажем, че целта Ви е да влезете във форма и да постигнете мечтаното тегло. Въпросите, които може да си поставите при определянето на Lead или водещите метрики са – Напредвам ли? (В началото – първите 1, 2, 3 седмици.) Колко часа съм тренирал? Колко калории съм консумирал? Това ще ви помогне да видите дали постигате планираноро още през първата или втората седмица. Ако не успявате, това е знак, че вероятно няма да постигнете целите си и трябва да промените нещо в действията си.

При Lag или последващите метрики, въпросите биха били: Дали постигам целите си? (на по-късен етап – последните 2-3 седмици) Какво тегло съм достигнал? Седмичен резултат от изпълнение – да изпълнявате седмично поне 80% от това, което сте си поставили за цел.

Факт е, че ако изпълнявате 80% от планираните тактики, вероятността да постигнете целта е голяма. Разбира се, има хора с 50% напредък, които постигат целта, но вероятността е по-ниска. Въпреки това е задължително да се измерва – обикновено хората постигат резултат от 60-65%. Метриките ни дават възможност да забележим отклоненията в действията си своевременно и да реагираме. Както, когато светне Ви лампичката за празен резервоар на автомагистрала – ще го игнорирате ли? Или ще предприемете действия, за да го оправите? 

Какво друго разбраха участниците в събитието Business Mastery?

В рамките на събитието леко загатнахме за следващия уъркшоп, който ще разгледа изкуствения интелект в бизнеса в практически детайли. Представихме една гореща предпремиера – книга с идеи и опит от Антон Скарлатов, собственик и инвеститор в мултимилионната компания на 4 континента – Fantastic Services, както и ActionCOACH. Тази информация ни вдъхнови и ни даде ценни насоки за прилагане на нови стратегии в бизнеса.

Продължихме с обобщение от предишното събитие, споделяйки събраните знания и опит. Вдъхновяващата атмосфера ни оживи и даде сили за предстоящите предизвикателства.

Започнахме и с изключително динамичен нетуъркинг, където всеки участник имаше възможност да се срещне с други професионалисти и да размени идеи и контакти. Резултатът беше изключително полезен и забавен, а всички участници разшириха своите мрежи от връзки.

Завършихме с усмивки, като всеки получи заслужения сертификат за участие. Гордеем се с това, което постигнахме заедно!

Във видеото по-долу ще откриете какво казват участниците и някои от най-запомнящите се моменти на събитието. Благодарим на всички за активното участие и вдъхновение! За всички, желаещи да се включат в най-новата програма в помощ на бизнеса, можете да се регистрирате за следващото ни събитие ТУК или да запазите час за безплатна консултация като попълните ТАЗИ ФОРМА.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X